Steg ett

För att göra en skulptur i brons, så behöver jag först göra en skulptur i lera.
Här har jag skulpterat en fängelsemask för kvinnor som man använde under slutet av 1800-talet till början av 1900-talet.
Det var meningen att den skulle användas när kvinnorna var utanför sina celler för att de inte skulle känna igen varandra.
Man hoppades att det skulle försvåra för kvinnorna att nätverka som kriminella efter att de suttit av sitt fängelsestraff.

Steg två

Jag gjuter en gipsform av lerskulpturen.
Den görs i flera delar, så att det går att plocka ut skulpturen.
Lerskulpturen slängs och nu har vi en form att gjuta i. Formen duger ofta till att göra flera exemplar av.

Steg tre

Gipsformen sätts ihop och fylls på med smält vax. För att det ska bli en bra bronsgjutning så får det inte bli för tjockt med brons.
Vaxfiguren är ungefär som en ihålig chokladtomte som brukar säljas i målad folie.
Vaxfiguren bättras på med kniv och fixas till med mer vax där det behövs.

Steg fyra

Vaxfiguren gjuter man in i ett gipsblock som man värmer upp för att smälta ut vaxet.
Fast först måste vaxfiguren få kanaler, en gjuttratt och luftning, så att bronset ska kunna flyta fritt.
Allt detta blir till ett hålrum i gipsblock som man sedan fyller på med smält brons.
Det finns risk att gipsformarna spricker när de fylls på med bronset.
För att det inte ska flyta ut fritt, så packar man in formarna i grus. Det stoppar upp och stelnar snabbt.

Steg fem

Formarna fylls med smält brons.

Steg sex

När bronset svalnat öppnar man gipsformen genom att slå sönder den.
Det är julklappsöppning och nu kan man se om det blev tillräckligt bra för att arbeta med.
Sen är det dags att ta bort brons som eventuellt läckt ut, ta bort spikar som håller kärnan på plats och såga av kanalerna som fyllt färdigt sin funktion.

Steg sju

Hål svetsas igen, ytan slipas till, man sätter dit fästanordning för montering.
Lite färg på det och sedan är det äntligen klart!